CamsWeb Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

CamsWeb Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA  samt intelligenta protokoll. 
 CamsWeb Fastighet har stöd för SMS och e-mail vid kommunikation med fastighetsskötare och leverantörer.  Eftersom det är Webbaserat ger det möjlighet att nå verktyget när som helst, var som helst.

”Enkelt att använda för att användas!”
Ladda ner produktblad

Läs mer om CamsWeb Fastighet

Avtalshantering

Systemet upptäcker att det är 30 dagar kvar innan uppsägningstiden, för aktuellt avtal, börjar räknas ner. Systemet skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell avtalsansvarig

Felanmälan

I formuläret som är laddat med aktuell arbetsorder kan man rapportera arbetsordern som utförd, byta leverantör, delrapportera, makulera, gå till dokumentarkivet, boka tid när arbetet ska utföras. När arbetsordern är ut-förd får felanmälaren en bekräftelse via e-post på att felanmälan är utförd.

Rondera/Besiktiga

Till CamsWeb Fastighet finns en unik protokollhantering för ronderingar och besiktningar. Utöver att CamsWeb Fastighet håller reda på när det är dags att rondera / besiktiga och vem som ansvarar för att det blir gjort, kan detta komplet-teras med ”intelligenta” ronderings / besiktningsprotokoll.

Lekplatsbesiktning

Systemet upptäcker att det är dags att Besikta en lekplats och skickar då ut ett e-postmeddelande till den som är ansvarig att uföra ronderingen. Protokollets kontrollpunkter anpassas för respektive lekplats utrustning. om man upptäcker ett fel så skriver man vad felet är i anmärkningsfältet.

Fastighetsrondering

Systemet upptäcker att det är dags att Rondera en fastighet och skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell fastighetsskötare. I e-postmeddelandet finns det en länk ”gå till dokument”. Klickar man på länken kommer man till det digitala arkivet och där finns aktuellt ronderingsprotokoll.

OVK-Besiktning

ptäcker att det är dags att göra OVK-besikting på ett ventilationssystem och skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell leverantör. I e-postmeddelandet finns det en länk ”gå till dokument”. Klickar man på länken kommer man till det digitala arkivet.

Mediauppföljning

Med media uppföljningen kan man se Kwh förbrukningen för en byggnad, fastighet, områdets fastigheter eller ortens samtliga fastigheter. Val kan göras om man vill se Kwh/m ² eller faktisk förbrukning. i en matris visas skillnaden i förbrukning mot föregående månad.

Dokumenthantering

I Funktionen ”struktur/status” når man det digitala arkivet. Beroende på vad man har valt att se status på kommer man alltid till rätt mapp genom att klicka på pärmryggen. Man kan alltid nå rotmappen för aktuell byggnad/fastighet genom att klicka på de 3 pärmryggarna. Det går även att ha en genväg till arkivet på sitt skrivbord om man vill.

Egenkontroll Kök

Egenkontroll-protokollet kan fyllas i löpande under dagen. upptäcks någon brist genereras en felanmälan direkt. Felanmälan sms:as och skickas som e-postmeddelande till den som ansvarar för det som felanmälan avser. Protokol-let uppdateras med vilket arbetsordernummer felanmälan fått.

Snabbkontakt

Meddelandet har skickats!
There was an error trying to setnd your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.