CamsWeb SBA

CamsWeb – Systematiskt Brandskyddsarbete.

Systematiskt Brandskyddsarbete – SBA

Systematiskt brandskyddsarbete delas mellan verksamheten och fastighetsägaren. Fastighetsägarens yttersta ansvar kvalitetssäkrar CamsWeb SBA & Säkerhet genom att fastighetsägaren tillhandahåller verksamheterna/hyresgästerna SBA-protokoll och ritningar.

Allt hanteras av systemet och dokumentationen lagras i fastighetens digitala, webbaserade, arkiv. Om ronderingar inte utförs, kan systemet meddela ansvarig om detta. Lösningen ger fastighetsägaren full kontroll över att SBA-arbetet utförs som det ska.

Ladda ner produktblad

Snabbkontakt

The form has been submitted Successfully!
There was an error trying to send your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.