Publik Felanmälan

CamsWeb – Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Publik felanmälan/ärendehantering

Publik felanmälan delas upp i olika Felanmälanskategorier beroende på kundens önskemål. Kategorierna innehåller de olika objekten som man kan välja inom respektive kategori. När man valt objekt fyller man i kontaktuppgifter och beskriver problemet.har man fyllt i e-postadress så får man en bekräftelse på att man har felanmält.
Felanmälan skickas som sms och e-postmeddelande till den ansvarige utföraren för det som felanmälan avser. I meddelandet finns det med en länk till formuläret laddat med aktuell arbetsorder.
Här kan man rapportera arbetsordern som utförd, byta leverantör, delrapportera, makulera, gå till dokument eller boka tid när arbetet ska utföras. När arbetsordern är utförd får felanmälaren en bekräftelse via e-post på att felanmälan är åtgärdad.

Ladda ner produktblad

Snabbkontakt

Formuläret skickades!
There was an error trying to send your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.