CamsWeb Fordon

CamsWeb Fordon är ett webbaserat verktyg för bland annat felanmälan, planerat serviceunderhåll och kostnadsuppföljning. Med detta verktyg kvalitetssäkras fordonsparken och plötsliga, oförutsedda händelser och utgifter kan undvikas.

CamsWeb Fordon

CamsWeb Fordon är ett extremt användarvänligt verktyg för kvali-tétsäkring av serviceunderhåll och myndighetskrav. När det händer som inte skall hända, ett fordon går sönder och behöver repareras, så hanteras detta fullt ut i CamsWeb Fordon. Oförutsedda händelser kan kvantifieras och ligga till grund för ett utökat underhåll för att slippa få fordonen oplanerat stående.

CamsWeb Fordon har stöd för e-mail vilket kan underlätta vid kommunikation med extern verkstad eller leverantör. Eftersom CamsWeb Fordon är Web-baserat ger det möjlighet för alla att nå verktyget när som helst, överallt. Att dessutom kunna hantera bränsleuppföljning gör systemet komplett.

Ladda ner produktblad

Snabbkontakt

Meddelandet har skickats!
There was an error trying to send your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.