Svenska kyrkan Skövde Pastorat

Svenska kyrkan Skövde Pastorat kommer att använda CamsWeb för sitt SBA arbete, felanmälan, media, OVK och övriga myndighetskrav .