Hagfors Kommun inför CamsWeb fastighet

Hagfors Kommun kommer att använda CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar med digitala protokoll, SBA ronderingar samt fastighetsronderingar