Avarn Security AB

Bevakningsföretaget Avarn security AB erbjuder sina kunder att utföra SBA-Ronderingar och som verktyg för detta har man valt CamsWeb;s SBA-ronderingsfunktion. Bl.a utförs SBA-ronderingar åt BT-Products i Mjölby, Klövern AB samt ett antal kunder i Stockholm.