CamsWeb Fordon

CamsWeb Fordon är ett extremt användarvänligt verktyg för kvalitétsäkring av serviceunderhåll och myndighetskrav. När det händer som inte skall hända, ett fordon går sönder och behöver repareras, så hanteras detta fullt ut i CamsWeb Fordon. Att kunna jämföra bränsleförbrukning mellan olika fordon är en självklarhet!

CamsWeb Fordonsuppföljning

CamsWeb Fordon är ett extremt användarvänligt verktyg för kvali-tétsäkring av serviceunderhåll och myndighetskrav. När det händer som inte skall hända, ett fordon går sönder och behöver repareras, så hanteras detta fullt ut i CamsWeb Fordon. Oförutsedda händelser kan kvantifieras och ligga till grund för ett utökat underhåll för att slippa få fordonen oplanerat stående.

CamsWeb Fordon har stöd för e-mail vilket kan underlätta vid kommunikation med extern verkstad eller leverantör. Eftersom CamsWeb Fordon är Web-baserat ger det möjlighet för alla att nå verktyget när som helst, överallt. Att dessutom kunna hantera bränsleuppföljning gör systemet komplett.

 

"Enkelt att använda för att användas!"

Ladda ner produktblad