Våra produkter och tjänster

CamsWeb programfamilj för fastighet, fordon samt publik felanmälan är ett kraftfullt verktyg framtaget för att hjälpa dig som kund att hålla ordning på verksamheten. Det kan vara sådant som kvalitétsäkring av myndighetskrav Som t.ex. SBA och OVK besiktning. Även Löpande underhåll, service och dokumentation.

Systemen hanterar även felanmälan, förbrukningsuppföljning, kostnads- och övrig händelseuppföljning. Vi samarbetar även med företaget Concode och får därigenom tillgång till DOX, deras webbaserade dokumenthantering. I DOX kan man lägga upp all slags dokumentation med full versionshantering för att när som helst, vart som helst komma åt dessa över webben.

CamsWeb Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt intelligenta protokoll.

Publik felanmälan

CamsWeb Fastighet består av fristående tjänster för fel-anmälan, planerat serviceunderhåll, dokumenthantering, garanti- och avtalsbevakning mm. CamsWeb-konceptet kännetecknas av tillgänglighet, enkelhet och driftsäkerhet.

CamsWeb SBA & säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete delas mellan verksamheten och fastighetsägaren. Fastighetsägarens yttersta ansvar kvalitetssäkrar CamsWeb SBA & Säkerhet genom att fastighetsägaren tillhandahåller verksamheterna/hyresgästerna SBA-protokoll och ritningar.

CamsWeb Fordon

CamsWeb Fordon är ett extremt användarvänligt verktyg för kvalitétsäkring av serviceunderhåll och myndighetskrav. När det händer som inte skall hända, ett fordon går sönder och behöver repareras, så hanteras detta fullt ut i CamsWeb Fordon.