Svenska kyrkan Skövde Pastorat

Svenska kyrkan Skövde Pastorat  använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, OVK-besiktningar,SBA-ronderingar och övriga myndighetskrav .