Klövern

Fastighetsbolaget Klövern har valt att använda CamsWeb Fastighet för att kvalitetssäkra sitt SBA arbete i Kista-fastigheterna. Operativt är det Nokas Security AB som utför SBA-ronderingarna.