Karlsborgs Kommun.

Karlsborgs Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, Fastighetsrondering samt SBA-ronderingar.