CamsWeb - Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

Läs mer »

CamsWeb - Publik Felanmälan

CamsWeb - Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Läs mer »

CamsWeb SBA & Säkerhet

I SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) & Säkerhet hanteras bl.a. SBA-ronderingar, Teknikronderingar, Larmronderingar samt de myndighetskrav som aktuella fastigheter löper med.
Gemensamt med övriga funktioner i CamsWeb Fastighet är den överlägsna enkelheten.

Läs mer »

Partners

Concode AB

Concode AB är ett företag i Skövde som bland annat tillverkar den marknadsledande projektdatabasen DoX.

Nokas Security AB

Nokas Security AB använder systemets SBA-Ronderingsfunktion.

Dox

Dox är ett webbaserat projektverktyg. Med detta verktyg skapar du en lättöverskådlig, gemensam arbetsyta via Internet. Du bringar ordning i alla dokument och kan lättare styra projektet.