CamsWeb - Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

Läs mer »

CamsWeb - Publik Felanmälan

CamsWeb - Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Läs mer »

CamsWeb SBA & Säkerhet

I SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) & Säkerhet hanteras bl.a. SBA-ronderingar, Teknikronderingar, Larmronderingar samt de myndighetskrav som aktuella fastigheter löper med.
Gemensamt med övriga funktioner i CamsWeb Fastighet är den överlägsna enkelheten.

Läs mer »

Referenser

Aneby Kommun

Aneby Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar, Fastighetsrondering samt Lekplatsbesiktningar. Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan med CamsWeb.

Avarn security AB

Bevakningsföretaget Avarn security AB erbjuder sina kunder att utföra SBA-Ronderingar och som verktyg för detta har man valt CamsWeb;s SBA-ronderingsfunktion. Bl.a utförs SBA-ronderingar åt Klövern AB samt ett antal kunder i Stockholm.

Enköpings Kommun

Enköpings Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar, samt SBA ronderingar.

Essunga Kommun

Essunga Kommu kommer inledningsvis använda CamsWeb för Felanmälan.

Fotografiska muséet

Fotografiska muséet använder CamsWeb Fastighet för SBA ronderingar.

Förvalta i Skara

Förvalta i Skara  kommer att använda CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering , OVK-besiktningar, Fastighetsrondering samt SBA-ronderingar.

Hallstahammars kommun

Hallstahammars Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, OVK-besiktningar samt SBA-ronderingar. Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan/ärendehantering med CamsWeb.

Hagfors Kommun

Hagfors Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, OVK-besiktningar samt SBA-ronderingar. Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan/ärendehantering med CamsWeb.

Karlsborgs Kommun

Karlsborgs Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, Fastighetsrondering samt SBA-ronderingar.

Kils Kommun

Kils Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehatering, OVK-besiktningar,samt SBA-ronderingar.

Klövern

Fastighetsbolaget Klövern har valt att använda CamsWeb Fastighet för att kvalitetssäkra sitt SBA arbete i Kista-fastigheterna. Operativt är det Nokas Security AB som utför SBA-ronderingarna.

Mullsjö Kommun

Mullsjö Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering samt Lek och Bad-platsbesiktningar.

Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar använder CamsWeb Fastighet för SBA ronderingar.

Surahammars Kommun

Surahammars Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, Mediauppföljning, OVK-besiktningar;Fastighetsrondering samt SBA-Rondering.

Surahammarshus AB

Surahammarshus Använder CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering och OVK-besiktningar.

Stiftelsen Viktoriagården

Stiftelsen Viktoriagården använder CamsWeb Fastighet för sitt SBA arbete.

Stiftelsen Vårdinge by

Stiftelsen Vårdinge by använder CamsWeb Fastighet för sitt SBA arbete.

Vidbynäs Hotell & Konferens

Vidbynäs Hotell & Konferens använder CamsWeb Fastighet för sitt SBA arbete.

Tibro Kommun

Tibro kommun  kommer att använda CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering , OVK-besiktningar, Fastighetsrondering, SBA-ronderingar samt Lekplatsbesiktningar.

Tidaholms Bostad AB

Tidaholms Bostad AB kommer initialt att använda CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering.

Ulricehamns Kommun

Ulricehamns Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, vissa Myndighetskrav, OVK-besiktningar, Fastighetsrondering, Gymnastikutrustningsbesiktningar, SBA ronderingar samt Lek och Bad-platsbesiktningar.

Urban Deli AB

Urban Deli AB använder CamsWeb Fastighet för sitt SBA arbete.

Vattenfall Business Services Nordic AB

Vattenfall Business Services Nordic AB har valt CamsWeb för att kvalitetsäkra SBA-arbetet på sitt nya huvudkontor i Solna.Huvudkontoret omfattar 40000 M² och inrymmer ca 2000 arbetsplatser. securitas utför SBA-ronderingen på uppdrag av Vattenfall Business Services Nordic AB.

Åtvidabergs Kommun

Åtvidabergs Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar, Fastighetsrondering, SBA-ronderingar samt Lekplatsbesiktningar.
Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan/ärendehantering med CamsWeb.