CamsWeb - Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

Läs mer »

CamsWeb - Publik Felanmälan

CamsWeb - Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Läs mer »

CamsWeb SBA & Säkerhet

I SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) & Säkerhet hanteras bl.a. SBA-ronderingar, Teknikronderingar, Larmronderingar samt de myndighetskrav som aktuella fastigheter löper med.
Gemensamt med övriga funktioner i CamsWeb Fastighet är den överlägsna enkelheten.

Läs mer »

Referenser

Aneby Kommun

Aneby Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar, Fastighetsrondering samt Lekplatsbesiktningar. Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan med CamsWeb.

Avarn security AB

Bevakningsföretaget Avarn security AB erbjuder sina kunder att utföra SBA-Ronderingar och som verktyg för detta har man valt CamsWeb;s SBA-ronderingsfunktion. Bl.a utförs SBA-ronderingar åt BT-Products i Mjölby, Klövern AB samt ett antal kunder i Stockholm.

Enköpings Kommun

Enköpings Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar, samt SBA ronderingar.

Essunga Kommun

Essunga Kommu kommer inledningsvis använda CamsWeb för Felanmälan.

Forsviks Ångbåtar ek Förening

Fartyget Eric Nordewall II kvalitétsäkrar Sjöfartsverkets krav med CamsWeb Fastighet. Även Felanmälan och SBA-arbetet sköts av systemet samt all dokumentation, ritningar mm.

Fotografiska muséet

Fotografiska muséet använder CamsWeb Fastighet för SBA ronderingar.

Förvalta i Skara

Förvalta i Skara  kommer att använda CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering , OVK-besiktningar, Fastighetsrondering samt SBA-ronderingar.

Götene Kommun

Götene Kommun använder CamsWeb Fastighet för  Myndighetskrav, Mediauppföljning, OVK-besiktningar, SBA-Ronderingar samt Lekplatsbesiktningar.

Hallstahammars kommun

Hallstahammars Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, OVK-besiktningar samt SBA-ronderingar. Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan/ärendehantering med CamsWeb.

Hagfors Kommun

Hagfors Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, OVK-besiktningar samt SBA-ronderingar. Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan/ärendehantering med CamsWeb.

Karlsborgs Kommun

Karlsborgs Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, Fastighetsrondering samt SBA-ronderingar.

Kils Kommun

Kils Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehatering, OVK-besiktningar,samt SBA-ronderingar.

Klövern

Fastighetsbolaget Klövern har valt att använda CamsWeb Fastighet för att kvalitetssäkra sitt SBA arbete i Kista-fastigheterna. Operativt är det Nokas Security AB som utför SBA-ronderingarna.

Mullsjö Kommun

Mullsjö Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering samt Lek och Bad-platsbesiktningar.

Skara Kommun

Skara Kommun använder CamsWeb Fastighet för felanmälan/ärendehantering Myndighetskrav, Mediauppföljning, OVK-besiktningar, SBA-ronderingar samt Lekplatsbesiktningar.

Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar använder CamsWeb Fastighet för SBA ronderingar.

Surahammars Kommun

Surahammars Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, Mediauppföljning, OVK-besiktningar;Fastighetsrondering samt SBA-Rondering.

Surahammarshus AB

Surahammarshus Använder CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering och OVK-besiktningar.

Stiftelsen Vårdinge by

Stiftelsen Vårdinge by använder CamsWeb Fastighet för sitt SBA arbete.

Tibro Kommun

Tibro kommun  kommer att använda CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering , OVK-besiktningar, Fastighetsrondering, SBA-ronderingar samt Lekplatsbesiktningar.

Tidaholms Bostad AB

Tidaholms Bostad AB kommer initialt att använda CamsWeb för Felanmälan/ärendehantering.

Ulricehamns Kommun

Ulricehamns Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, vissa Myndighetskrav, OVK-besiktningar, Fastighetsrondering, Gymnastikutrustningsbesiktningar, SBA ronderingar samt Lek och Bad-platsbesiktningar.

Urban Deli AB

Urban Deli AB använder CamsWeb Fastighet för sitt SBA arbete.

Vattenfall Business Services Nordic AB

Vattenfall Business Services Nordic AB har valt CamsWeb för att kvalitetsäkra SBA-arbetet på sitt nya huvudkontor i Solna.Huvudkontoret omfattar 40000 M² och inrymmer ca 2000 arbetsplatser. securitas utför SBA-ronderingen på uppdrag av Vattenfall Business Services Nordic AB.

Åtvidabergs Kommun

Åtvidabergs Kommun använder CamsWeb Fastighet för Felanmälan/ärendehantering, Myndighetskrav, OVK-besiktningar, Fastighetsrondering, SBA-ronderingar samt Lekplatsbesiktningar.
Kommunen hanterar också sin Publika felanmälan/ärendehantering med CamsWeb.