SBA & Säkerhet

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete delas mellan verksamheten och fastighetsägaren. Fastighetsägarens yttersta ansvar kvalitetssäkrar CamsWeb SBA & Säkerhet genom att fastighetsägaren tillhandahåller verksamheterna/hyresgästerna SBA-protokoll och ritningar. Allt hanteras av systemet och dokumentationen lagras i fastighetens digitala, webbaserade, arkiv. Om ronderingar inte utförs, kan systemet meddela ansvarig om detta. Lösningen ger fastighetsägaren full kontroll över att SBA-arbetet utförs som det ska.

Ladda ner produktblad