Rondering / Besiktning

Systemet upptäcker att det är dags att Rondera / Besiktiga en fastighet och skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell ansvarig utförare. Aktuellt ronderings / besiktnings-protokoll hämtas i det digitala arkivet som nås från e-postmeddelandet.

Rondera / Besiktiga

 

Rondering/besiktning Fastighetsrondering, Teknikrondering

Ladda ner produktblad