OVK-Besiktning

Systemet upptäcker att det är dags att OVK-Besiktiga en fastighet och skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell ansvarig utförare. Aktuellt OVK-besiktnings-protokoll hämtas i det digitala arkivet som nås från e-postmeddelandet.

OVK-Besiktning

 

Digital OVK Besiktning

Ladda ner produktblad