Mediauppföljning

Möjligheten att kunna påvisa att jämförbara fastigheter förbrukar olika mycket energi per m2 ger underlag att bli energieffektivare.
Givetvis finns möjlighet till energiindexkorrigering.

Media-Uppföljning

 

Media

Ladda ner produktblad