Lekplatsbesiktning

Systemet upptäcker att det är dags att Besiktiga en lekplats och skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell ansvarig utförare. Aktuellt besiktningsprotokoll hämtas i det digitala arkivet som nås från e-postmeddelandet.

 

Lekplatsbesiktning

 

Lekplatsbesiktning Lekplatskontroll

Ladda ner produktblad