Fastighetsrondering

Systemet upptäcker att det är dags att Rondera en fastighet och skickar då ut ett e-postmeddelande till aktuell ansvarig utförare. Aktuellt ronderingsprotokoll hämtas i det digitala arkivet som nås från e-postmeddelandet.

Fastighetsrondering

 

Digital Fastighetsrondering

Ladda ner produktblad