Egenkontroll Kök

Varje dag som aktuellt kök har verksamhet skickar systemet ut ett e-postmeddelande till köksansvarig. Aktuellt egenkontrolls-protokoll hämtas i det digitala arkivet som nås från e-postmeddelandet.

Egenkontroll Kök

 

Egenkontroll Kök Restaurangkök Restaurang

Ladda ner produktblad