CamsWeb - Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

Läs mer »

CamsWeb - Publik Felanmälan

CamsWeb - Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Läs mer »

CamsWeb SBA & Säkerhet

I SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) & Säkerhet hanteras bl.a. SBA-ronderingar, Teknikronderingar, Larmronderingar samt de myndighetskrav som aktuella fastigheter löper med.
Gemensamt med övriga funktioner i CamsWeb Fastighet är den överlägsna enkelheten.

Läs mer »

Produkter/tjänster

CamsWeb programfamilj för fastighet, fordon samt publik felanmälan är ett kraftfullt verktyg framtaget för att hjälpa dig som kund att hålla ordning på verksamheten. Det kan vara sådant som kvalitétsäkring av myndighetskrav Som t.ex. SBA och OVK besiktning. Även Löpande underhåll, service och dokumentation.

Systemen hanterar även felanmälan, förbrukningsuppföljning, kostnads- och övrig händelseuppföljning. Vi samarbetar även med företaget Concode och får därigenom tillgång till DOX, deras webbaserade dokumenthantering. I DOX kan man lägga upp all slags dokumentation med
full versionshantering för att när som helst, vart som helst komma åt dessa över webben.

CamsWeb Fastighet Publik Felanmälan CamsWeb SBA-Rondering