CamsWeb - Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

Läs mer »

CamsWeb - Publik Felanmälan

CamsWeb - Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Läs mer »

CamsWeb SBA & Säkerhet

I SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) & Säkerhet hanteras bl.a. SBA-ronderingar, Teknikronderingar, Larmronderingar samt de myndighetskrav som aktuella fastigheter löper med.
Gemensamt med övriga funktioner i CamsWeb Fastighet är den överlägsna enkelheten.

Läs mer »

CamsWeb Solutions utvecklar media funktion

Publicerad:
2011-05-27

Eftersom många befintliga kunder har efterfrågat möjligheten att hantera mediabevakning i CamsWeb Fastigheter, beslutade vi att komplettera befintliga funktioner bland annat energi-index korrigering transparenta grafer och förmågan att rapportera returtemperaturen värmeväxlare fjärrvärme. Utvecklingen sker i samarbete med Suratek i Surahammar, Aneby Kommun och Skara Götene Tekniska. Funktionen kommer att slutföras 20110630