CamsWeb - Fastighet

CamsWeb Fastighet är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitétsäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll.

Läs mer »

CamsWeb - Publik Felanmälan

CamsWeb - Publik Felanmälan ger allmänheten möjlighet att felanmäla badplatser, lekplatser, gatubelysning, parker, VA, Renhållning mm.

Läs mer »

CamsWeb SBA & Säkerhet

I SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) & Säkerhet hanteras bl.a. SBA-ronderingar, Teknikronderingar, Larmronderingar samt de myndighetskrav som aktuella fastigheter löper med.
Gemensamt med övriga funktioner i CamsWeb Fastighet är den överlägsna enkelheten.

Läs mer »

CamsWeb Fastighet Publik Felanmälan Systematiskt brandskyddsarbete, SBA Säkerhet

CamsWeb Solutions AB - Webbaserat fastighetssystem och fordonssystem

CamsWeb Solutions AB är ett företag som utvecklar CamsWeb, ett  webbaserat fastighetssystem och fordonssystem som kvalitetssäkrar företagets utrustning. Vi på CamsWeb Solutions har tagit fasta på användarvänligheten, och utvecklat ett system för bl.a. kostnadsuppföljning dokumentation och myndighetskrav som t.ex. systematiskt brandskyddsarbete och ovk besiktning .

CamsWeb är utvecklat enligt devisen "enkelt att använda för att användas".